Begin met uw doel kiezen

Pensioen belastingvriendelijk


Via Doelbeleggen bouw je eenvoudig (aanvullend) pensioen op. Het liefst doe je dat natuurlijk met fiscaal voordeel – of anders gezegd; binnen de box 1 regeling van de belastingdienst. Welke voorwaarden de belastingdienst hieraan stelt hebben wij voor je samengevat in de brochure: Beleggen met belastingvoordeel

Haalbaarheid berekenen

Met de Doelmeter kun je met verschillende variabelen berekenen of en hoe je jouw doel kunt bereiken. Let op! Haalbaarheid en vermogensprojectie houden nauw verband met elkaar. Voor hulp bij de interpretatie van de data of uitleg van andere zaken bieden wij telefonische ondersteuning. Je kunt ons tijdens werkdagen bereiken van 09.00 – 21.00 via 020-555 0055 of info@doelbeleggen.nl.

Pensioenrekening openen? Volg de onderstaande instructies:

Stap 1  ➜ Download en print hier de extra Box 1 overeenkomst
Stap 2 ➜ Wanneer je al ergens geld hebt opgebouwd, download je hier het overdrachtsformulier
Stap 3 ➜ Ga verder en open hieronder je pensioendoel, onderteken en stuur beide formulieren op via e-mail

 

Gekozen doel: Pensioen

Haalbaarheid

Doelvermogen: € 0,-

Huidige leeftijd

Jaar

Aflossing datum

Start & einddatum pensioen leeftijd

- Jaar

Aanvulling per maand

Behoud koopkracht (inflatie)

Doelvermogen

Horizon

Inleg éénmalig

Periodieke inleg

Periode

Vermogensprojectie

Risicowijzer

Concreet

Om de haalbaarheid van je pensioen te berekenen geef je de volgende zaken op. Je huidige leeftijd, je start pensioen leeftijd en tot wanneer leeftijd. Geef ook aan hoeveel je per maand als aanvulling wenst. Je kunt aangeven of je daarbij rekening wilt houden met inflatie, zeg maar koopkracht. Doelbeleggen rekent met 2% inflatie. Met deze gegevens kan Doelbeleggen berekenen hoeveel vermogen je daarvoor nodig hebt. Om te zien hoe groot de haalbaarheidskans is, dien je nog op te geven met hoeveel geld je kunt starten en hoeveel je periodiek inlegt. Je ziet nu in de Doelmeter® je haalbaarheidskans in procenten. Let op: de aanvulling die je invult is een bruto aanvulling. Wanneer je deze tijdens je pensioen krijgt uitgekeerd wordt daar nog belasting over ingehouden.

Grafieken

Onder de Doelmeter® zie je 2 grafieken. De bovenste grafiek toont de vermogensprojectie. Dat is het verloop van de beleggingswaarde in 3 situaties. De onderste als het beleggen slecht verloopt, de middelste als het normaal verloopt en de bovenste als het beleggen goed verloopt. Als we 100 keer het verloop van de beleggingen doorrekenen, zullen er 5 slechter uitpakken dan het slechte verloop. Dit geldt ook voor het goede verloop, alleen zullen er dan 5 beter uitpakken. De onderste grafiek geeft aan welk risico, op een schaal van 0 tot 25, hoort bij de getoonde haalbaarheidskans in de Doelmeter®. Een risico van 0 is laag en een risico van 25 is hoog.

Heeft u vragen? Bel gerust: 020-555 0055 of stuur een e-mail naar: info@doelbeleggen.nl

De door Doelbeleggen.nl berekende haalbaarheid van uw doel op basis van de door u ingevoerde gegevens betreft slechts een verwachting. Deze kan niet met zekerheid worden voorspeld. U kunt aan de berekende haalbaarheid dan ook geen rechten ontlenen. Het kan niet worden uitgesloten dat u gedurende de looptijd een extra bedrag moet inleggen om alsnog uw doel te behalen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kunt u (een deel van) uw ingelegde vermogen verliezen als gevolg van koersdalingen. Laat u goed voorlichten, zodat u zich een gedegen beeld kunt vormen van de risico’s voordat u besluit een rekening te openen. Doelbeleggen.nl belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen.nl is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse • Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

Doelbeleggen maakt gebruik van cookies. In ons privacystatement leest u wat dit voor u betekent. Accepteer cookies.